Woda po jonizacji wyróżnia się relatywnie wysoką wartością pH. Standardowo woda “kranówka” ma pH o wartości 7 max 7,5, natomiast w wyniku procesu jonizacji poziom pH w wodzie wzrasta i oscyluje w granicach 10 – 11. Odczyn pH naszego organizmu powinien być lekko alkaliczny – dla porównania pH krwi wynosi 7,45. Większość ekspertów z branży uzdatniania wody twierdzi (co nie jest do końca udowodnione naukowo), że woda alkaliczna lepiej niż woda o standardowym pH nawadnia organizm, gdyż ma prawie o połowę mniejsze cząsteczki niż zwykła woda z kranu. Woda po alkaizacji w znaczący sposób różni się od wody z kranu czy też wody mineralnej, z uwagi na to, że w znacznie mniejszym stopniu obciąża organizm osmozą.

Czym jest woda jonizowana?

Jonizowana woda – jak sama nazwa wskazuje to woda, która została poddana procesowi jonizacji. Istota tego procesu polega na oddzieleniu jonów dodatnich od ujemnych z pojedyńczej cząsteczki wody. To wszystko jest możliwe dzięki poddaniu wody elektrolizie. Należy wyraźnie podkreślić i zaznaczyć, że jonizacji nie można poddać każdego rodzaju wody, np. woda destylowana oraz woda po systemie odwróconej osmozy nie będzie reagować na poddanie jej elektrolizie, a w konsekwencji tego separacja jonów będzie uboga w skutkach.

Zastosowanie jonizatorów wody

Woda, która przejdzie przez całą aparaturę filtrów kierowana jest do komory jonizatora. W komorze tej umieszczone są specjalne elektrody. Następnie woda taka poddawana jest działaniu prądu o małym napięciu, co powoduje z kolei iż rozpuszczone w niej minerały są przyciągane do elektrody dodatniej albo ujemnej, w zależności od ich ładunku elektrycznego. Według ekspertów zalecane wartości pH wody zjonizowanej, powinny oscylować w graniach  pH między 8,5 a 9,5.

Dlaczego ludzie piją wodę jonizowaną?

  • Odkwaszający wpływ na organizm
  • Szybsze nawodnienie organizmu
  • Działanie antyoksydacyjne
  • Poprawa kondycji skóry i włosów