Nadmierna koncentracja (zasolenie) wody przemysłowej spowodowana jest odparowywaniem i wprowadzaniem wody nieodsolonej do układu. Przekroczenie zbyt wysokiego poziomu koncentracji soli prowadzi do powstawania osadów, które zakłócają pracę urządzeń sterowniczych i pomiarowych.

Problemem jest także korozja, które pojawia się zwłaszcza przy zwiększonym stężeniu chlorków. W celu zredukowania tego zjawiska, należy przeprowadzać regularne odsalanie. Środki oferowane przez firmę Transhelsa pozwalają na zminimalizowanie skutków nadmiernej koncentracji, a także chemiczne czyszczenie instalacji wodnej w przypadku silnego skażenia kamieniem.

Koncentracja w układzie

W wieżach chłodniczych cykl koncentracji jest stosunkiem mierzącym stężenie skoncentrowanych ciał stałych w wodzie procesowej w porównaniu z wodą przygotowawczą, poprzez pomiar przewodności w czasie przedmuchu. Obiekt powinien odnotować co najmniej od trzech do sześciu cykli stężenia (co odpowiada ilości stężenia substancji stałych w wodzie obiegowej). Im wyższy jest cykl koncentracji, tym mniejsze zapotrzebowanie na wodę uzupełniającą oraz wydmuchiwanie. W ten sposób zaoszczędzić można nie tylko samą wodę oraz niezbędne chemikalia, ale również koszty eksploatacyjne.

Niski cykl koncentracji

W przypadku układów pracujących w niskim cyklu koncentracji, zużycie wody i substancji chemicznych może znacznie wzrosnąć, powodując również wzrost kosztów. Niektórzy operatorzy układów chłodniczych będą celowo prowadzić swoją wieżę chłodniczą w niskim cyklu koncentracji (na przykład jeśli do usuwania popiołu używana jest woda chłodząca), ale większość dąży do wyższego cyklu koncentracji.
Podobnie jak w przypadku wielu rozwiązań do uzdatniania wody, najlepiej skonsultować się ze specjalistą w sprawie kondycjonowania. Należy do nich firma Transhelsa, posiadająca w swojej ofercie szereg produktów i rozwiązań pozwalających na uzdatnianie wody przemysłowej w układach chłodniczych.

Cykle koncentracji

Jakość wody źródłowej, skład chemiczny wody uzupełniającej oraz typ wieży chłodniczej zazwyczaj decydują o tym, jakie zabiegi są konieczne do osiągnięcia najlepszego cykl koncentracji dla określonego obiektu. Generalnie jednak niektóre rozwiązania zwiększające cykle koncentracji mogą obejmować zmniejszenie twardości paszy, żelaza i krzemionki, zarządzanie wzrostem drobnoustrojów, kontrolę pH (aby zminimalizować tworzenie się kamienia) oraz lepszą kontrolę wieży chłodniczej poprzez ograniczenie do minimum przewodności monitorowania przedmuchu. Nie uwzględnia się przetwarzania odpadów wtórnych.

Zanieczyszczenia wody przemysłowej

Zanieczyszczenia z wody zasilającej wpływają na wielkość i wymagania przetwarzania w odpadach wtórnych. W ofercie Transhelsa znajdują się liczne produkty pozwalające na uzdatnianie wody przemysłowej pod kątem skażeń mikrobiologicznych, takie jak na przykład biocydy. Firma zajmuje się nie tylko wdrażaniem poszczególnych rozwiązań, ale również ich profesjonalnym projektowaniem oraz dopasowywaniem do potrzeb i wymagań klientów.

Od ponad 40 lat chemia przemysłowa to nasza specjalność. Zadzwoń do nas, przekonasz się sam.