Ultrafiltracja to wydajny proces oczyszczania wody. Pozwala na usunięcie z cieczy cząstek koloidalnych rozpuszczonych substancji, zawiesin, wirusów, bakterii czy makromolekuł. Za jego pomocą można też zatrzymać w wodzie substancje niejonowe. W ultrafiltracji zastosowanie ma efekt sitowy, który pozwala na fizyczne odsiewanie substancji rozpuszczonych.

Ekologiczny i ekonomiczny proces

Ultrafiltracja posiada wiele zalet finansowych i ekologicznych. Dlatego korzystają z niej użytkownicy narażeni na wysokie koszty odrzutu ścieków do kanalizacji. Głównym zastosowaniem ultrafiltracji jest odzysk wód regeneracyjnych, na przykład z filtrów basenowych oraz stacji uzdatniających, gdzie konieczne jest zużywanie dużych ilości wody czystej. W ten sposób może być ona zwracana do zbiorników wyrównawczych lub magazynowych.

Proces, który może przygotować wodę do dalszego uzdatniania

Skuteczność działania procesu ultrafiltracyjnego uzależniona jest od porowatości membrany oraz wielkości cząstek substancji rozpuszczonej w wodzie. Każdy tego typu system może być indywidualnie dopasowany do danej substancji podlegającej odseparowaniu lub usuwaniu. Dlatego ultrafiltracja często wykorzystywana jest jako wstępne uzupełnienie innych procesów filtracyjnych, takich jak odwrócona osmoza i nanofiltracja.