Jakie zanieczyszczenia mogą znajdować się w wodzie ze studni?

stacja wielofunkcyjna Ecoperla Multitower

Woda ze studni w rzeczywistości nie jest tak krystalicznie czysta, jakby się mogło wydawać. Czasem jest wręcz bardziej zanieczyszczona niż ta pochodząca z lokalnych wodociągów. Do oczyszczania wody ze studni idealna będzie stacja wielofunkcyjna Ecoperla Multitower. Z jakimi więc zanieczyszczeniami